Velkommen til Ebeltoft Badmintonklub
  


Der indkaldes hermed til generalforsamling i vores badmintonklub. Generalforsamlingen afholdes i Ebeltoft  Idrætscenter i håndboldafdelingens lokale mandag den 31. maj kl 19.00.
 
Som I alle ved, fik vi igen en sæson der blev særdeles påvirket af Covid 19, og vi fik ikke en afslutning som vi plejer. Derfor håber bestyrelse at vi får rigtigt mange af vores medlemmer at se til generelforsamlingen, så vi kan drøfte status og forventningerne til den kommende sæson.
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse og godkendelse af beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
8. Valg af mindst 1 suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vore vedtægter kan læses her: Vedtægter

 
Vi glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen fra bestyrelsen i Ebeltoft Badmintonklub.
Lis Serup, Ebbe Støvring, Jesper Boll og Formand Henrik Gundsø

 

 


 Badminton og Corona.

Nu hvor det endelig tyder på at Corona pandemien tillader at starte op igen med indendørs idræt, har vi desværre også passeret 30. april som er sluttidspunktet for badmintonsæsonen.

I månedsvis havde vi glædet os til at se dig og resten af medlemmerne grine, svede, juble og hygge sig med badminton i vores badmintonklubs rammer.

Vi havde i bestyrelsen håbet på en tidligere genåbning, så vi i det mindste kunne nå at spille nogle gange inden afslutningen - men sådan skulle det ikke gå.

Vores forventning er at Corona ikke kommer til at stoppe opstarten på den nye sæson fra september 2021, så der kommer vi stærkt tilbage med ønsket om liv og glade dag, leg, sjov, udfordrende kampe og masser af badminton.

Vi glæder os helt enormt til at se dig igen!

Bedste hilsner fra bestyrelsen i Ebeltoft Badminton

 

 Håber på bedre forhold i næste sæson. 

                                                            

 Du skal husk at oprette dig som bruger i øverste højre hjørne før du går igang med reservation.