Velkommen til Ebeltoft Badmintonklub

Sæsonen er nu slut og vi starter op igen efter sommerferien..

 

Ebeltoft Badmintonklub indkalder til GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen foregår mandag d. 16. maj 2022 kl. 19:00 i EBIC.

Indkaldelsen bliver udsendt via mail, sms og/eller opslag på hjemmesiden min. 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen behandles følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse og godkendelse af beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
Formanden, Henrik er på valg og 1 bestyrelsesmedlem, Lis er på valg - vælges i lige årstal
8. Valg af mindst 1 suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

  


 Du skal husk at oprette dig som bruger i øverste højre hjørne før du går igang med reservation.